top of page

Send oss ​​en melding
og vi kommer tilbake til deg snart.

Takk for at du sendte inn!

Skal du rapportere en bruker? Husk og legg ved følgende informasjon.

Nr1: Brukernavn på den du skal rapportere.

Nr2: Beskriv hva personen har gjort.

Nr3: Legg gjerne ved skjermbilde av hendelsen.

Nr4: Spesifiser vist regelbrudd.

             Ved falske anklagelser eller rapporteringer.

Falsk utnyttelse av vårt rapporterings system er en straffbar handling, dette vil føre til umiddelbart utestengelse fra siden.

Ved grove overtredelser kan din rapport føre til politianmeldelse av personen du rapporterer, så dokumentasjon er VIKTIG.

     Leverer du en falsk rapport med grove anklagelser?

Husk dette er strengt ulovlig og du kan ende opp med og bli politianmeld for dette i henhold til straffeparagraf § 224.  

Falske anklager kan straffes med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikere bevis eller ved annen atferd skaper et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådrar noen en siktelse eller domfellelse.

bottom of page